Związek Szkółkarzy Polskich

Rewitalizacja XVII wiecznego Parku

Rewitalizacja XVII w  Parku w Łącznej

Plac Powstań Narodowych

W roku 2017 wykonaliśmy rewitalizację nasadzeń

 Placu Powstań Narodowych w Łęcznej.