Związek Szkółkarzy Polskich

Szkodniki roślin

W tej części postaramy się przedstawić najczęściej występujące szkodniki roślin.

Mszyca