Szkodniki roślin

Mszyca różano - szczeciowa (Macrosiphum rosea, Linnaeus, 1758)

Występowanie i rośliny żywicielskie

Ta dwudomna mszyca z rodziny mszycowatych (Aphididae) występuje najczęściej na różach jako żywicielu pierwotnym z na roślinach zielnych z rodziny szczeciowatych.  

Rodzaj uszkodzeń

Mszyca ta tworzy kolonie złożone z licznych larw i dzieworódek bezskrzydłych na wierzchołkach pędów. W wyniku jej żerowania wzrost pędów jest zahamowany. Pobierające p[okarm mszyce wydzielają spadź (pokrywającą powierzchnię krzewu) , na której rozwijają się grzyby sadzakowe ograniczające powierzchnię asymilacyjną rośliny.

Zwalczanie

Po zauważeniu pierwszych kolonii mszyc, krzew opryskać preparatem mszycobójczym (np. Mospilan 20 SP - 0,04 %)